Tiền thưởng lên đến $2000, mỗi khoản ký quỹ có thể được áp dụng, hãy bắt đầu giao dịch của bạn ngay bây giờ!

Điều kiện ứng tuyển số tiền thưởng yêu cầu lot
Mỗi khoản ký quỹ có thể được áp dụng 100% số ký quỹ 35% số tiền thưởng

* Ví dụ: Số ký quỹ của khách hàng là $1000. Khi đăng ký 100% tiền thưởng, tài khoản sẽ tăng tín dụng thêm $1000.

* Mỗi tài khoản giao dịch có thể kiếm được số tiền tích lũy tối đa là $ 2000 tiền thưởng trong chương trình khuyến mãi tiền thưởng 100%. Phần thưởng ký quỹ có thể lên đến US $ 10.000 nếu bạn đang có năm tài khoản giao dịch.

What is bonus? Who can apply for the bonus?

Phần thưởng là phần thưởng được CWG chuẩn bị đặc biệt dành cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại. Trong thời gian khuyến mại, khách hàng của CWG có thể đăng ký nhận 100% tiền thưởng cho mỗi lần ký quỹ và tổng số tiền thưởng không quá 2.000 đô la Mỹ.

Làm thế nào để đăng ký nhận 100% tiền thưởng?

Bạn chỉ cần kiểm tra 100% tiền thưởng trong khu vực khách hàng khi bạn ký quỹ. Tiền thưởng sẽ đến tài khoản trong vòng một ngày làm việc.

Thời hạn hiệu lực của tiền thưởng là bao lâu? Nếu tiền thưởng được chia thành nhiều lần thì thời hạn hiệu lực phải được tính như thế nào?

Thời hạn hiệu lực của tiền thưởng là 90 ngày sau lần phát hành tiền thưởng đầu tiên. Thời gian giao dịch và số lượng lot được tính từ thời điểm nhận phần thưởng đầu tiên. Tất cả tiền thưởng quá hạn sẽ tự động bị khấu trừ.

Làm thế nào để nhận được tất cả tiền thưởng sau khi giao dịch hoàn thành?

Sau khi giao dịch tài khoản đáp ứng yêu cầu, vui lòng liên hệ với email hoạt động được chỉ định của chúng tôi: [email protected] thông qua email tài khoản trong vòng 30 ngày và đính kèm số tài khoản + hoàn thành tiền thưởng. CWG sẽ xem xét tài khoản giao dịch trong vòng 3 ngày làm việc và chuyển tiền thưởng vào số dư tài khoản và bạn có thể gửi chuyển khoản hoặc rút tiền bất kỳ lúc nào.

 • 1. Khuyến mãi này được giới hạn cho các loại Tài khoản Instant, Classic và Advance; nhiều tài khoản giao dịch dưới cùng một ID có thể tham gia đồng thời, tiền thưởng có thể nhận được với mọi tài khoản ký quỹ và tài khoản giao dịch, và tổng số tiền đăng ký thưởng cho mỗi tài khoản giao dịch lên đến $2.000;
 • 2. Tất cả các tài khoản đủ điều kiện có thể đăng ký 100% tiền thưởng chào mừng cho mỗi lần ký quỹ. Mọi ứng dụng tiền thưởng đều được yêu cầu đánh dấu vào tùy chọn tiền thưởng chào mừng 100% khi ký quỹ. Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản ứng dụng dưới hình thức TÍN DỤNG sau một ngày làm việc sau khi nạp tiền thành công;
 • 3. Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi, hãy hoàn thành các điều kiện sau, tiền thưởng có thể được rút bất cứ lúc nào:
 • a. Sau khi hoàn thành 35% khối lượng giao dịch của số tiền thưởng được áp dụng, tiền thưởng tương ứng có thể được chuyển đổi thành tiền thực; Ví dụ: Shawn áp dụng 100% tiền thưởng chào mừng cho khoản ký quỹ 200 đô la Mỹ và nhận thành công khoản tín dụng 200 đô la Mỹ. Shawn cần hoàn thành khối lượng giao dịch là 70 lot tiêu chuẩn (200 đô la Mỹ tiền thưởng * 35% = 70 lot tiêu chuẩn) và 200 đô la Mỹ tiền thưởng sẽ chuyển đổi thành tiền thực và có thể rút ra bất kỳ lúc nào;
 • b. Phương thức đăng ký rút tiền: Trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành khối lượng giao dịch quy định, vui lòng sử dụng email mở tài khoản để gửi đơn đến email được chỉ định của chúng tôi: [email protected], cho biết chi tiết tài khoản và khối lượng giao dịch đã hoàn thành, CWG sẽ xác minh trong vòng ba ngày làm việc sau khi nhận được đơn đăng ký và CWG sẽ chuyển tiền thưởng thành quỹ thực của khách hàng tương ứng;
 • 4. Thời hạn hiệu lực của chương trình khuyến mãi này là 90 ngày; khối lượng giao dịch hiệu quả và tiền thưởng chỉ có giá trị trong 90 ngày bắt đầu được tính kể từ ngày nhận được tiền thưởng đầu tiên của bạn. Sau khi hết hạn, tất cả tiền thưởng sẽ bị xóa khỏi tài khoản.
 • 5. Trong thời gian khuyến mãi, nếu khối lượng giao dịch quy định không được hoàn thành, tiền thưởng chào mừng có thể được sử dụng làm tiền ký quỹ để giao dịch nhưng không thể rút hoặc chịu lỗ. Tiền thưởng sẽ bị xóa sổ khi vốn chủ sở hữu của tài khoản nhỏ hơn 120% số tiền thưởng;
 • a. Ví dụ: Shawn đang có 100 đô la Mỹ trong số dư tài khoản, sau đó gửi 200 đô la Mỹ vào tài khoản giao dịch và nhận phần thưởng 200 đô la Mỹ. Tại thời điểm này, tổng vốn chủ sở hữu của tài khoản giao dịch là 500 đô la Mỹ (vốn chủ sở hữu tài khoản bao gồm tiền thực và tiền thưởng). Trong quá trình giao dịch, nếu vốn chủ sở hữu tài khoản nhỏ hơn 240 đô la Mỹ (200 đô la Mỹ tiền thưởng * 120% = 240 đô la Mỹ), tiền thưởng sẽ bị xóa khỏi tài khoản.
 • 6. Trong thời gian khuyến mại, cả lợi nhuận và tiền gốc của tài khoản giao dịch đều có thể được rút, nhưng nếu tiền gốc được rút trước khi tiền thưởng được chuyển thành tiền thực, tiền thưởng sẽ bị xóa khỏi tài khoản;
 • 7. Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi, nếu bạn cần hủy tham gia chương trình khuyến mãi 100% tiền thưởng chào mừng, vui lòng sử dụng email mở tài khoản để gửi đơn đến email được chỉ định của chúng tôi: [email protected], cho biết chi tiết tài khoản và hủy khuyến mãi, CWG sẽ xác minh đơn đăng ký và thu hồi tất cả tiền thưởng tương ứng trong vòng một ngày làm việc sau khi nhận được đơn đăng ký của bạn và tiền thưởng không thể khôi phục sau khi bị thu hồi;
 • 8. Trong thời gian khuyến mại, chỉ tính khối lượng giao dịch đối với các sản phẩm ngoại hối, kim loại quý và các sản phẩm dầu thô, khối lượng giao dịch sẽ không được tính nếu thời gian chốt lệnh trong vòng 3 phút;
 • 9. Nếu bất kỳ hình thức tự bảo hiểm rủi ro hoặc chênh lệch giá được thực hiện trên tài khoản tham gia chương trình khuyến mãi, CWG có quyền loại bỏ tư cách và lợi nhuận của mình;
 • 10. Biến động vị trí hoặc lỗ vốn do không đủ vốn chủ sở hữu hoặc khấu trừ các khoản thưởng quá hạn là trách nhiệm của khách hàng và CWG không chịu bất kỳ trách nhiệm nào;
 • 11. CWG có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi bất kỳ lúc nào mà không cần có sự đồng ý nào; chương trình khuyến mãi này không áp dụng cho cư dân của một số quốc gia / khu vực nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên , Syria, Cuba, Venezuela, Iraq, Lebanon, Israel và Iran
 • 12. Chương trình khuyến mãi này do CWG Markets (VFSC) tổ chức và quyền giải thích cuối cùng thuộc về CWG Markets (VFSC).
x

WARNING and please be advised:

It has come to our attention that a number of unauthorised firms /individuals have cloned our website content, logo and social media pages of CWG Markets Limited. Please be advised that these unauthorised firms have also been contacting consumers via various messaging apps such as WhatsApp, Facebook, Wechat.It should be noted that there is no connection whatsoever between the CWG Markets Limited, an authorised firm, and the unauthorised entities/ individuals that have cloned our details. If you’ve been scammed or contacted by an unauthorised firm / individuals – or a firm you suspect is not legitimate – you can report to us [email protected]

CFDs (Contract For Difference) are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Please ensure you fully understand the risks and take appropriate care to manage your own risk. Please read our Risk Disclosure carefully.