Tùy chọn thanh toán Đơn vị tiền tệ Phí hoa hồng Thời gian xử lý Thời gian hoàn thành dự kiến
USD/EUR Miễn phí Trong vòng 1 giừo Nhanh
USD/EUR Miễn phí Trong vòng 1 giừo Nhanh
GBP/USD/EUR Miễn phí Trong vòng 1 giừo Nhanh
CNY Miễn phí Trong vòng 1 giừo Nhanh
GBP/USD/EUR Miễn phí Trong vòng 72 giờ Nhanh
THB/VND/IDR Miễn phí Trong vòng 1 giừo Nhanh
BTC/ETH/BCH/LTC/USDT Miễn phí Trong vòng 1 giừo Nhanh

* Khoản ký quỹ đầu tiên bằng thẻ / ví điện tử mới sẽ được xem xét thủ công và quỹ sẽ được ghi nhận ngay sau khi xem xét thành công. Mọi khoản ký quỹ tiếp theo được thực hiện bằng một trong các phương thức đã xác minh sẽ được ghi nhận ngay lập tức vào tài khoản giao dịch của bạn.

Phí hoa hồng

CWG Markets không tính bất kỳ khoản phí / hoa hồng nào đối với khoản ký quỹ/ rút tiền. Tuy nhiên, bạn có thể bị Ngân hàng Quốc tế liên quan tính phí khi thực hiện lệnh chuyển tiền. Khách hàng sẽ tự chịu chi phí.

CWG Markets KHÔNG CHẤP NHẬN thanh toán từ bên thứ ba.
  • Tên trên tài khoản giao dịch CWG Markets phải khớp chính xác với tên trên tài khoản của tổ chức tài chính khác.
  • Chúng tôi có quyền đóng băng hoặc làm vô hiệu khoản thanh toán của bạn nếu chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin / tài liệu nào được yêu cầu.
  • Chúng tôi có quyền tính phí xử lý nếu thanh toán được thực hiện qua bên thứ ba.

Chúng tôi không tính bất kỳ khoản phí xử lý nào nhưng các ngân hàng trung gian hoặc Ví điện tử tính phí.

Tùy chọn thanh toán Đơn vị tiền tệ Phí hoa hồng Thời gian xử lý Thời gian hoàn thành dự kiến
USD/EUR Miễn phí Trong vòng 1 giừo Nhanh
USD/EUR Miễn phí Trong vòng 1 giừo Nhanh
GBP/USD/EUR Miễn phí Trong vòng 1 giừo Nhanh
CNY Miễn phí Trong vòng 1 giừo 1-72 giờ
GBP/USD/EUR Miễn phí Trong vòng 1 giừo 1-72 giờ
THB/VND/IDR Miễn phí Trong vòng 1 giừo 1-48 giờ
BTC/ETH/BCH/LTC/USDT Miễn phí Trong vòng 1 giừo 1-24 giờ
Phí hoa hồng

CWG Markets không tính bất kỳ khoản phí nào đối với lần rút tiền đầu tiên của khách hàng trong mỗi tháng, trong khi các giao dịch rút tiền sau đó sẽ được tính 5 đô la cho mỗi giao dịch;

Phương thức rút tiền Chuyển khoản Ngân hàng Quốc tế: 25 đô la phí xử lý sẽ được tính cho số tiền rút dưới 500 đô la.

Lần rút tiền đầu tiên của Tài khoản HI không được hưởng các quyền lợi từ bỏ phí xử lý;

Thủ tục ưu tiên rút tiền

Nói chung, rút tiền chỉ có thể sử dụng cùng một phương thức thanh toán với khoản ký quỹ ban đầu của bạn.

Để bảo vệ tất cả các bên khỏi những trường hợp gian lận và giảm thiểu khả năng rửa tiền và / hoặc tài trợ khủng bố, chúng tôi sẽ chỉ xử lý việc rút tiền / hoàn lại nguồn ký quỹ ban đầu theo Quy trình ưu tiên rút tiền dưới đây:

Ví dụ: gửi 100 đô la bằng thẻ tín dụng, kiếm được 200 đô la lợi nhuận và yêu cầu rút 200 đô la. CWG Markets sẽ tiến hành rút 100 đô la của bạn vào thẻ tín dụng và số tiền còn lại sẽ được sử dụng các phương thức thanh toán khác.

x

WARNING and please be advised:

It has come to our attention that a number of unauthorised firms /individuals have cloned our website content, logo and social media pages of CWG Markets Limited. Please be advised that these unauthorised firms have also been contacting consumers via various messaging apps such as WhatsApp, Facebook, Wechat.It should be noted that there is no connection whatsoever between the CWG Markets Limited, an authorised firm, and the unauthorised entities/ individuals that have cloned our details. If you’ve been scammed or contacted by an unauthorised firm / individuals – or a firm you suspect is not legitimate – you can report to us [email protected]

CFDs (Contract For Difference) are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Please ensure you fully understand the risks and take appropriate care to manage your own risk. Please read our Risk Disclosure carefully.