Chính sách Thực hiện Thanh lý Buộc:

Các nhà giao dịch sẽ nhận được cảnh báo cuộc gọi ký quỹ từ chúng tôi khi tỷ lệ ký quỹ của tài khoản giao dịch giảm xuống dưới 150%.

Nếu mức ký quỹ tài khoản của bạn giảm xuống dưới 100%, bạn sẽ buộc phải thanh lý các vị trí đòn bẩy. Thanh lý cưỡng bức đề cập đến quá trình giảm ký quỹ tài khoản thông qua thanh lý. Hệ thống sẽ chọn những vị trí cần đóng.

Meta Trader 4 Stop Loss (Buộc thanh lý): Khi hệ thống MT4 “buộc thanh lý”, chính sách thực hiện như sau:

Tất cả các vị trí của bạn sẽ bị buộc thanh lý

Meta Trader 5 Dừng lỗ (Thanh lý bắt buộc): Khi hệ thống MT5 “buộc thanh lý”, chính sách thực hiện như sau:

Các đơn đặt hàng đang chờ xử lý sẽ bị hủy bỏ

Đóng vị trí hiện Mức ký quỹ yêu cầu tối đa

Nếu" Vốn chủ sở hữu ròng "(hoặc mức" Ký quỹ ") vẫn giảm xuống dưới mức buộc phải thanh lý, hệ thống sẽ tự động đóng các vị trí của bạn bắt đầu từ mức ít sinh lợi nhất và tiếp theo đóng vị trí dựa trên khoản lỗ cho đến khi" Vốn chủ sở hữu ròng "(hoặc" Ký quỹ Mức ”) cao hơn mức thanh lý bắt buộc

x

WARNING and please be advised:

It has come to our attention that a number of unauthorised firms /individuals have cloned our website content, logo and social media pages of CWG Markets Limited. Please be advised that these unauthorised firms have also been contacting consumers via various messaging apps such as WhatsApp, Facebook, Wechat.It should be noted that there is no connection whatsoever between the CWG Markets Limited, an authorised firm, and the unauthorised entities/ individuals that have cloned our details. If you’ve been scammed or contacted by an unauthorised firm / individuals – or a firm you suspect is not legitimate – you can report to us [email protected]

CFDs (Contract For Difference) are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Please ensure you fully understand the risks and take appropriate care to manage your own risk. Please read our Risk Disclosure carefully.